200 de milioane de euro pentru retelele energetice transfrontaliere

Comisia Europeană acordă fonduri de 200 milioane euro pentru proiecte în domeniul energiei electrice, al rețelelor inteligente, al rețelei transfrontaliere de dioxid de carbon și al infrastructurii de gaze naturale, ca parte a primei cereri de propuneri în cadrul „Mecanismului de conectare a Europei” (CEF), 2018. Banii sunt destinate proiectelor care vor consolida piața internă a UE a energiei, vor spori securitatea aprovizionării cu energie și vor contribui la transformarea tranziției energiei curate în Europa într-o realitate. Cererea de propuneri va fi deschisă până la 26 aprilie 2018.
CEF oferă finanțare UE pentru proiectele de infrastructură și susține proiectele energetice, care contribuie la realizarea obiectivelor politicii energetice mai extinse a UE de creștere a competitivității, de sporire a securității aprovizionării cu energie și de contribuție la dezvoltarea durabilă și la protecția mediului, inclusiv prin integrarea energiei din surse regenerabile și prin dezvoltarea unor tehnologii inteligente, rețele de energie și rețele de dioxid de carbon.
Pentru a fi eligibili pentru finanțarea CEF, proiectele trebuie să fi fost desemnate ca proiecte de interes comun (PCI). PCI-urile sunt considerate esențiale pentru finalizarea pieței interne a energiei din UE și trebuie să aibă un impact semnificativ asupra a cel puțin două țări din UE. De asemenea, acestea trebuie să stimuleze concurența pe piețele energiei și să contribuie la securitatea energetică prin diversificarea surselor și să contribuie la atingerea obiectivelor UE în materie de climă și energie prin integrarea energiilor regenerabile.
Detalii

Mesajul va fi închis după 20 s
Loading Ajax