Strategia Clusterului CERMAND

cooperare în domeniile energiilor verzi și eficienței  energetice

MISIUNE

Clusterul CERMAND urmărește asigurarea sustenabilă a microgenerării de energie  la nivel Regional cu impact național, macroregional și european. Se va avea în vedere  utilizarea resurselor proprii, având ca obiectiv central și asigurarea ocrotirii mediului și diminuarea pierderilor si a poluării prin integrarea conceptelor inovative de tranziție energetică în politicile de dezvoltare locală, urmărind și susținerea IMM-urilor din sectorul surselor de energie regenerabilă.

VIZIUNE

Regiunea Sudica a Romaniei va deveni stindardul bunelor practici din Regiunea Dunare prin realizarea de platforme, rețele și zone independente energetic. Se vor integra rezultatele studiilor și analizelor locale obținute în  proiectele de tip SEE, INTERREG, Inteligent Energy  și ale altor proiecte cu aplicativitate în domeniile SRE și schimbări climatice, astfel încât Regiunea să atingă valența de Regiune pilot  prin colaborări externe, în țările Macroregiunii Dunare și Marea Neagră.

Obiectivele Clusterului CERMAND

Energie regenerabilă, Eficiență energetică, Bio economie

 • Dezvoltarea soluțiilor inovative de microgenerare distribuită de energie electrică și termică din SRE;
 • Dezvoltare circuitului inovativ producție-utilizare energie bazat pe microgenerare din SRE la locul de consum;
 • Dezvoltarea de strategii de creștere a productivității și competitivității pentru membrii clusterului;
 • Dezvoltarea de soluții integrate pentru diminuarea pierderilor de energie;
 • Dezvoltarea de modele bioeconomice de business în scopul reducerii emisiilor de CO2.
 • Asigurarea unui circuit complet de bussines pentru membrii clusterului (fiecăruia dintre membrii clusterului să îi fie asigurată preluarea produselor și serviciilor de către ceilalâi membri ai clusterului) prin realizarea de cercetări, documentări, studii, analize;
 • Asigurarea unui cadru intern de susținere a tinerilor antreprenori: formarea tinerilor absolvenți pentru a asigura interfața între producție și piața pentru toți membrii clusterului;
 • Asigurarea expertizei interne pentru realizarea de studii de piață ți analize de marketing pentru implementare conceptelor novatoare ale membrilor clusterului;
 • Asigurarea cadrului normativ necesar și a pachetelor de finanțare a activităților inovatoare ale membrilor Clusterului;
 • Asigurarea cadrului intern de formare și validare a competențelor pentru ocupațiile din domeniul SRE;
 • Asigurarea unui cadru comun de promovare a Clusterului și a membrilor clusterului;
 • Asigurarea unui pachet complet de instrumente privind vizibilitatea și PR-ul Clusterului și al  membrilor săi.

Obiective de cercetare, dezvoltare și inovare

 • Dezvoltarea de produse și servicii noi/inovative și promovarea acestora;
 • Participarea și/sau inițierea de proiecte  pentru membri în scopul inovării și dezvoltării de noi modele de business, cu asigurarea finanțării din fonduri publice și/sau europene;
 •  Elaborarea de programe de cercetare-dezvoltare orientate în direcţia accelerării procesului de integrare a surselor regenerabile de energie în sistemul energetic naţional, soluții energetice noi;
 • Eficiența energetică și dezvoltarea durabilă: asigurarea, după caz, a alimentării cu energie a comunităţilor izolate prin valorificarea potenţialului surselor regenerabile locale, introducerea sistemelor energetice proprii în clădiri, integrarea energiilor regenerabile în trasportul public;
 • Prognoza: programarea producției de energie cu obținerea eficienței bazate pe prognozele meteo pentru centralele de clădiri și centrale electrice clasice.

Obiective de marketing, internationalizare și branding

 • Promovarea ofertei de export a firmelor membre prin canale promoționale adecvate (târguri, misiuni, trade show, etc;)
 • Organizarea de contacte și match-making;
 • Crearea unui brand al clusterului;
 • Atragerea de investiții;
 • Participarea la rețele naționale și europene;
 • Colaborare transfrontalieră și transnațională ;
 • Colaborarea cu alte clustere din țară și din străinătate în vederea realizării unor parteneriate strategice.

Obiective ce vizează  formarea de înalt nivel bazată pe traininguri

 • Dezvoltarea de cursuri și module educaționale adecvate nevoilor clusterului;
 • Perfecționarea managerială a membrilor și a angajaților.

Obiective ce vizeaza  comunicarea

 • Atragerea de noi membri în cluster cu interese comune membrilor fondatori;
 • Reprezentarea intereselor membrilor în fața autorităților publice locale și centrale și față de terți;
 • Crearea și actualizarea website-ului bilingv;
 • Elaborarea de propuneri legislative privind producția de produse certificate ecologic, protecția mediului, în special mediu local etc.

Obiective ce vizează guvernanța Clusterului

 • Elaborarea unei strategii de dezvoltare și de internaționalizare, marketing, promovare, networking  care să fundamenteze obiectivele de mai sus și modul lor de atingere;
 • Dezvoltarea de instrumente adecvate de guvernanță (grupuri de lucru, întâlniri cu membrii).
Mesajul va fi închis după 20 s
Loading Ajax