BIOCOGEN 2030

BIOCOGEN 2030 este o comunitate de părți interesate dedicată sistemelor combinate de energie termică și electrică (CHP) bazate pe biomasă, lansată de partenerii a două proiecte finanțate de UE: BLAZE și SmartCHP. Platforma va favoriza schimbul de cunoștințe, va acumula feedback cu privire la activitățile de cercetare și dezvoltare și va îmbunătăți rețelele în zonă, cu misiunea generală de a crește ponderea bioenergiei pe piața de cogenerare până la sfârșitul deceniului. 

În acest sens, webinarul organizat  pe data de 9 iunie,  cu durata de 1 oră, începând cu ora 12:00,  va analiza starea actuală de cogenerare în Europa și rolul CHP de biomasă la scară mică. Vor fi prezentate noi tehnologii dezvoltate prin programul de cercetare și inovare al UE, Orizont 2020, precum și o nouă platformă pentru părțile interesate, care are drept scop creșterea cooperării în acest sector. 

Mai multe informații găsiți pe site-ul: 

https://euagenda.eu/events/2020/06/09/small-and-mediumscale-chp-from-biomass-webinar

Momentan nu există evaluări.

Lasă un răspuns

Mesajul va fi închis după 20 s
Loading Ajax