Procedura privind modificarea furnizorului de energie electrica

Odata cu deschiderea catre concurenta a pietelor de energie, a fost implementat cadrul legal care sa permita tuturor consumatorilor de energie electrica, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), sa uzeze de dreptul de eligibilitate, adica sa isi alega furnizorul dorit si sa incheie cu acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice pentru locul sau locurile sale de consum.

Etapele procesului de schimbare a furnizorului

  1. Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor.
  2. Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligaţia de a transmite furnizorului datele solicitate de acesta.
  3. După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, încheie contractul de furnizare a energiei electrice.
  4. Clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte.
  5. Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent.

Pentru mai multe in formatii accestati https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/consumatori/ee-schimbarea-furnizorului

Momentan nu există evaluări.

Lasă un răspuns

Mesajul va fi închis după 20 s
Loading Ajax