Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Sediu social: Str. Alexei Tolstoi, Nr. 69, Mun. Bacau, Jud. Bacau
Punct de lucru: Str. Blandesti, Nr. 24C, Parter, Sector 4, Bucuresti, Cod Postal 040277

021 569 54 83
-

-

-

S.C AUDIT IT&C S.R.L

SC Audit IT&C SRL este o societate cu capital integral romanesc cu domeniu de activitate principal serviciile din tehnologia informatiei.

-

 SC Audit IT&C SRL si-a  propus sa devina performanta si competitiva in piata serviciilor IT cu aplicatie in dezvoltarea caracterului “smart” al serviciilor energetice din Romania prin dezvoltarea capacitatii de achizitie si prelucrare date,  monitorizare si optimizare a consumurilor de energie, la consumatorii de tip intreprinderi  mici si mijlocii. Asumarea acestei misiuni a pornit de la analiza de piata realizata la nivelul 2010-2011 cand pachetul legislativ European de la acea data,  sustinea in sectoarele energie si mediu integrarea surselor  regenerabile  de energie electrica E-SRE in sistemul energetic national. S-a considerat la nivelul  de dezvoltare strategic a societatii Audit IT&C ca abordarea activitatilor de introducere a sursei regenerabile de energie direct la nivelul utilizatorului mic si mijlociu ca fiind ca un proces inovator  necesar, realizarea lui fiind posibila doar prin  activitati de  cercetare –dezvoltare. Acest pas strategic s-a materializat in proiectul “Realizarea unui sistem modular inteligent pentru optimizarea si eficientizarea  consumurilor energetice la agentii mici si mijlocii -ENOPT”. Prin acest proiect s-a asigurat co-finantarea producerii unui nou produs inovativ complex denumit ENOPT, produs  realizat în trei variante constructive bazate pe cercetări realizate  in scopul modelarii sistemelor de optimizare a consumurilor de energie electrică la consumatorii industriali mici şi mijlocii şi integrarea  sa în micro- reţelele locale inteligente. Elementele inovative ale produsului au stat la baza optiunii de  optimiza în timp real consumul de energie electrica  păstrand  calitatea energiei electrice şi folosind optim aportul surselor regenerabile de energie electrica aflate in reţeaua / instalatia proprie a consumatorilor. Dealtfel acest rezultat poate fi utilizat in prezent in construirea de strategii nationale energetice, strategii locale la nivelul autoritatilor publice sau la nivelul utilizatorilor mari de energie electrica, acestia detinind retele proprii mai complexe. Astfel, prin implementarea ENOPT la nivelul retelelor utilizatorului de energie electrica, se poate construi o capacitate concreta, stabila de informatie on-line pe care o poate utiliza dispecerul local/zonal/national si se fundamenteaza capacitatea de decizie ce poate conduce la actiuni derulate in timp real de asigurare a echilibrarii SEN – posibila in viitorul apropiat – dupa finalizarea instalarii sistemelor de masurare inteligenta. In concluzie, generarea capacitatii de integrare a energiei electrice produse din surse de energie regenerabile in mixul energetic conduce la utilizarea imbunatatita a resurselor, la posibilitatea de a scadea utilizarea intensiva a surselor clasice – cu efecte negative asupra mediului si la prezervarea resurselor de gaz natural care, dupa cum este prevazut si in legislatia nationala a energiei, este de evitat in cadrul proceselor de producere a energiei. Se remarca deasemenea ca, prin produsul inovativ realizat, societatea AUDIT IT&C a obtinut o capabilitate secundara, aceea de a relationa pe un nivel competitiv cu intreprinderile mari consumatoare de energie care, avand numeroase puncte de lucru, alimentate cu energie electrica necesita a capacitate speciala  de a masura, achizitiona, integra, prelucra si reactiona in timp real in diversele puncte de consum aflate la distanta unele de altele.

Pentru asigurarea competititvitatii si intensificarea activitatii de cercetare, SC AUDIT IT &C a participat in calitate de partener la proiectul “Cresterea Competitivitatii economice a Polului EXCELSIOR prin dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri pentru managementul integrat al datelor si documentelor”, Pol ce face parte din Polul de Competitivitate EXCELSIOR – EXCELenta in Sistemele Informatice Orientate pe Rezultate.

Societatea AUDIT IT&C  prin  activitatile de cercetare –dezvoltare-inovare desfasurate  in scopul realizarii de noi produse inovatoare, adresate societatilor mici si mijlocii urmareste cresterea competitivitatii economice a acestora cu evitarea poluarii solului, aerului si a panzei freatice, fara a intrerupe conectivitatea ecologica.

Prin activitatea de  cercetare – inovare compania dezvolta sinergii, prin colaborarea dintre experţii SC AUDIT IT&C şi cercetatorii ori cadrele universitare din diverse Universitati, avand in vedere un produse noi si un pachete de servicii noi bazate pe transfer tehnologic si eco-inovare cu aplicabilitate  extinsa.

-

Mesajul va fi închis după 20 s
Loading Ajax