Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Str. Mizil, nr. 2C, 401, Sector 3, Bucureşti
Punct de Lucru Targoviste:
1. Mun. Targoviste, tarlaua 26, parcela 376/32. jud. Dambovita
2. Com. Aninoasa, sat Viforita, str. Mihai Viteazu nr. 3, parter si etajul 3, jud. Dambovita.

031.425.77.65
031.425.77.65

-

-

ENERGY & ECO CONCEPT (ENEC)

Societatea a fost înfiinţată în anul 2012, având ca activităţi: cercetarea, dezvoltarea, inovarea, ingineria şi proiectarea în domeniul energetic, realizate de o echipă de specialişti cu  bogată experienţă profesională în domeniu.

-

Lucrari efectuate

 • Achiziție, montaj și punere în funcțiune cazan de apă caldă cu anexe având putere termică de 3-4 gcal/h din producția de serie echipat cu arzător pe CLU și posibilitatea de trecere pe gaze natural –
 • Studiu de fezabilitate, S.C. UATAA Motru S.A.;
 • Proiect Tehnic, D.E., D.T.A.C., S.C. PRIMEX S.R.L. Cluj-Napoca (Primăria Motru) - în desfăşurare;
 • Actualizare studiu de fezabilitate pentru „Reducerea emisiilor de oxizi de azot la cazanul de 1.035 t/h nr. 6 din cadrul Sucursalei Electroccntrale Rovinari“, Complexul Energetic Oltenia S.A. - în desfăşurare;
 • Documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii şi Proiect tehnic (DALI, PT+CS+DE, AS-Built, Instrucțiuni de Exploatare) pentru modernizarea cazanului de abur energetic nr.1 pe gaze naturale, din S.C. Electrocentrale Oradea S.A. în vederea reducerii emisiilor de NOx sub 100 mg/Nm3 - Termoficare Oradea S.A.
 • Sistem de cogenerare cu gaz natural 2x4 MW şi 2 CAF-uri de 52 MW – partea de proiectare termomecanică (PT, Doc. avize, DDE, Doc as-built etc) şi asistenţă tehnică - Modern Calor Botoşani, subcontractant al Elsaco Electronic S.R.L.
 • Elaborarea SF: Retehnologizare CAF 6 Gcal/h tip ASF – lignit de la S.C. UATAA Motru S.A în vederea producerii în cogenerare de energie electrică şi termică utilizând preponderent lignitul - UATAA Motru S.A.
 • Elaborarea documentației de proiectare (PT+CS+DE, DTAC, AS-Built, instrucțiuni de Exploatare) pentru instalația de alimentare cu gaze naturale a cazanelor etapei CT din cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova ll - Complexul Energetic Oltenia, E. Craiova II, subcontractant al IPCT INSTALAȚII S.A.
 • Asistență tehnică din partea proiectantului pentru execuția ” Retele de canalizare și stații de epurare în comuna Mătăsaru, jud Dâmbovita, satele Mătăsaru, Odaia Turcului, Crețulești” - Primaria Comunei Mătăsaru, proiectant pentru executantul C. DONAU GARTEN .S.R.L
 • Elaborare documentatie tehnico- economica (PT, DTAC,DE) pentru centrale termice – LOT 1 zona Istru, LOT 2 zona Giurgiu Nord, LOT 3 zona Voestapline.

Proiectele, serviciile şi lucrările se desfaşoară în următoarele direcţii:

 • Modernizarea şi eficientizarea producerii energiei termice cu tehnologii performante şi curate, pentru utilizare în procesul de producţie şi pentru consum – încălzire şi apă caldă de consum.
 • Implementarea eficienţei energetice, în clădiri administrative, lociunţe, spaţii de producţie şi de depozitare, etc.
 • Utilizarea surselor regenerabile de energie (energie solară, biomasă, biogaz, energie eoliană, energie geotermală) pentru producerea locală a energiei termice, electrice – inclusiv prin cogenerare.
 • Elaborarea oricărui tip de documentaţie de proiectare: Studiu de Fezabilitate – SF, Proiect tehnic – PT, Detalii de Execuţie – DE, Documentaţie de Montaj, Documentaţie pentru obţinerea de Avize şi acorduri, DALI, DATC, caiete de sarcini, etc.
 • Pregatirea / implementarea de proiecte de infrastructură urbană din domeniul apă și canalizare cu finanțare internațională / națională.
 • Adaptarea documentaţiilor realizate în străinătate, în conformitate cu legislaţia şi normele româneşti în vigoare.
 • Reţele de alimentare cu apă şi reţele de canalizare,
 • Reţele de gaze naturale şi reţele de termoficare.

Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare aflate in desfasurare in cadrul firmei:

 • Sistem de monitorizare, inspecție avansată aeriană și terestră a infrastructurilor critice – SMIATIC, ANCSI - P.O.C. – Axa prioritara 1 – 2015;
 • Sistem inteligent de detectie, monitorizare si analiza in timp real a alunecarilor de teren utilizand tehnologii 4G- Sys4LAND – ANCSI PN III 2016;

Articole:

-

Mesajul va fi închis după 20 s
Loading Ajax