Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Splaiul Unirii Nr.313 – Sector 3, Cod. 030138 Bucureşti

0040 21 346 72 31
0040 21 346 82 99

Prof.dr. Wilhelm KAPPEL – Director General
Dr. ing. Elena ENESCU – Director Tehnic
Ec. Mariana CÂRSTEA – Director Economic
Dr. ing. Iosif LINGVAY – Secretar Ştiinţific

Nr. angajaţi: 165 din care, cu studii superioare 121
Nr. angajaţilor implicaţi direct în activitatea de cercetare: 127 din care, cu studii superioare 99
Nr. angajaţilor implicaţi direct în activitatea de transfer tehnologic: cu studii superioare 4
Capital social : 381.107,50 lei
Cifra de afaceri – 2013 : 17.846.594 lei
– 2014 : 20.382.170 lei
– 2015 : 37.707.709lei

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA BUCUREŞTI

ICPE-Cercetări Avansate este un institut national ce desfășoara activități de CDI recunoscute în domeniul ingineriei electrice. INCDIE ICPE-CA detine o importanta baza științifică în domeniu și ocupă o poziție remarcabilă națională și internațională.

Departament Materiale avansate:

 • Laborator Materiale Metalice Multifuncţionale;
 • Laborator Materiale Magnetice;
 • Laborator Materiale Carbonice;
 • Laborator Materiale Ceramice;
 • Laborator de biomateriale;
 • Laborator de caracterizare şi încercări materiale şi produse electrotehnice;
 • Centrul de excelenţă în domeniul radiochimiei.

Departamentul Eficienţa în conversia şi consumul de energie:

 • Laborator de dinamica maşinilor electrice;
 • Laborator de supraconductibilitate aplicată în ingineria electrică;
 • Laborator biochimie şi bioresurse;
 • Laborator de hidrogen şi pile de combustie;
 • Laborator surse regenerabile de energie;
 • Laborator de testare panouri fotovoltaice;
 • Laborator de măsurători vibraţii şi nivele acustice. Echilibrări dinamice;
 • Laborator electromagneţi şi măsurări electromagnetice;
 • Laborator mobil de mediu.

Departamentul Micro-nano-electrotehnologii:

 • Laborator de recuperarea energiei reziduale – HARVESTING.

Laborator încercări electrice de curenţi intenşi în regim tranzitoriu pentru cercetare-dezvoltare de sisteme de protecţie joasă-medie şi înaltă tensiune;

Laborator Compatibilitate electromagnetică;

Laborator Evaluare a Comportării Termice a Produselor şi Materialelor prin Analiză Termică;

Laborator Încercări pentru Micro şi Nanoelectromecanică;

Centru de Transfer Tehnologic;

Incubator tehnologic şi de afaceri Sf. Gheorghe, judeţul Covasna;

Punctul de lucru Corbu, jud. Constanţa;

Punctul de lucru Avrig, jud. Sibiu.

 • Activităţi de cercetare – dezvoltare noi tehnologii, produse şi servicii în inginerie electrică;
 • Execuţie loturi mici de materiale electrotehnice;
 • Execuţie loturi mici şi unicate produse electromecanice;
 • Incercări de laborator pentru verificarea conformităţii;
 • Activităţi privind protecţia mediului.
 • Studii şi cercetǎri ȋn domeniul protecţiei şi conservǎrii mediului ȋnconjurǎtor (inclusiv, marin şi costier); 
 • Studii şi cercetǎri ȋn domeniul protecţiei mediului fluvial, al poluǎrilor tehnologice accidentale;
 • Promovarea Strategiei UE pentru regiunea Dunǎrii, creşterea competitivitǎţii şi atractivitǎţii oraşelor şi satelor dunǎrene, încheierea de parteneriate, atragerea de investiţii în domenii strategice (transport, mediu şi energie);
 • Inovaţii ȋn servicii şi tehnologie, ȋn domeniul mediului şi energiei regenerabile, la nivel regional;
 • Realizarea unei reţele expertizate de relaţii formale şi informale la nivel regional;
 • Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei, administraţiei publice locale şi a ȋntreprinderilor cu privire la riscurile de poluare industrialǎ şi a beneficiilor implementǎrii şi exploatǎrii tehnologiilor curate, non-poluante, precum şi al celor energetice provenite din surse regenerabile;
 • Dezvoltarea parteneriatelor de cercetare-dezvoltare, inclusiv transfrontaliere, ȋn domeniul protecţiei mediului şi tehnologiilor energetice din surse regenerabile;
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu factorii din sferele industriei, autoritǎţilor publice, universitǎţilor, cercetǎrii aplicative, structuri asociative ale mediilor de afaceri, cât şi din domeniul investiţiilor din ţǎrile riverane la Marea Neagrǎ;
 • Dezvoltarea de programe educaţionale şi de training pentru resursa umanǎ ȋn domeniul protecţiei mediului şi surselor de energie regenerabile;
 • Crearea de grupuri de consultanţǎ la nivelul regiunilor riverane Mǎrii Negre, cu expertizǎ ȋn domeniul legislativ şi tehnologic, pentru sprijinirea iniţiativelor de implementare a tehnologiilor energetice din surse regenerabile;
 • Promovarea implementǎrii de tehnologii curate şi energetice din surse regenerabile ȋn sistemele energetice ale ţǎrilor din regiunea Mǎrii Negre;
 • Analiza comparativǎ şi de benchmarking a celor mai bune practici şi reglementǎri la nivel naţional privind implementarea tehnologiilor energetice din surse regenerabile.
 • Expertiză în domeniul proiectării generatoarelor electrice sincrone;
 • Expertiză în domeniul proiectării microturbinelor eoliene şi hidraulice;
 • Expertiză în proiectarea celulelor de combustibil tip PEM;
 • Studiul supraconductibilităţii cu aplicaţii în electrotehnică;
 • Capabilităţi proiectare CAD/CAM/CAE;
 • Proiectare şi execuţie unicate şi prototipuri de sisteme electromecanice;
 • Expertiză în domeniul obţinerii materialelor (metalice, magnetice, carbonice, ceramice şi polimerice) pentru electrotehnică;
 • Expertiză în domeniul caracterizării materialelor pentru electrotehnică;
 • Servicii de asistenţă tehnică în asimilarea de materiale şi tehnologii;
 • Servicii în caracterizarea materialelor;
 • Dezvoltarea în cooperare a unor produse electrotehnice inovative.

Certificări naţionale:

 • SR EN ISO 9001: 2008 – Sistem de management al calităţii
 • SR EN ISO 14001: 2004 – Sistem de management de mediu

Certificări internaţionale:

 • IQNET – Managementul Integrat Calitate – Mediu

Mesajul va fi închis după 20 s
Loading Ajax